Darujte 2% z vašich daní na rekonštrukciu Bunkra B-S 4

TitulkaVážení priaznivci,

ako každá nezisková organizácia sme aj my odkázaní na získavanie financií z rôznych zdrojov. Jedným z nich sú aj 2% z Vašich daní, ktorými môžete podporiť náš verejnoprospešný projekt. 

U nás sa táto finančná čiastka premieňa na zrekonštruovaný exteriér a interiér objektu B-S 4 a B-S 9, revitalizovaný areál s autentickým pevnostným prekážkovým systémom, nákup či výrobu pôvodného vybavenia a exponátov a v neposlednej rade na organizáciu kultúrnych podujatí. Dôkazom správneho čerpania našich zdrojov je obrovský pokrok v našom projekte, ktorý môžete sledovať priamo počas návštevy nášho múzea. Chceme ísť príkladom v tom, že najkrajším prínosom v prospech spoločnosti je tvrdá práca na vytvorení hodnoty, ktorá bude prinášať osoh aj ďalším generáciám.

Pokiaľ si naše dedičstvo nebudeme chrániť dnes, raz ani všetko zlato sveta nebude stačiť na to, aby sme vytvorili obraz čias dávno minulých. 

Ak sa aj tento rok rozhodnete podporiť náš projekt, v texte nižšie nájdete podrobný návod na to, ako tak učiniť.

Ďakujeme!    ČÍTAJTE VIAC TU

Ak ste zamestnanec…

do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a začiarknite, že chcete darovať 2% z daní. Ak za Vás 2% odvádza on, predložte mu toto VYHLÁSENIE, ktoré si môžete stiahnuť TU s vyplnenými údajmi nášho združenia.

Pokiaľ 2% za Vás neodvádza zamestnávateľ, dostanete POTVRDENIE o zaplatení dane, z ktorého vpíšete do VYHLÁSENIA dátum zaplatenia dane a sumu zaplatenej dane, z ktorej si vypočítate 2%.

VYHLÁSENIE aj s POTVRDENÍM doručte najneskôr do 30.04.2019 na ktorýkoľvek daňový úrad.

Ak ste živnostník…

a spracovávate si daňové priznanie sami, uveďte naše údaje do Vášho tlačiva na poskytnutie 2%.

Ak ste firma…

môžete nám poskytnúť 1% z Vašich daní uvedením našich údajov priamo v daňovom priznaní.

A ak pracujete v oblasti stavebníctva, strojárstva, hutníctva či reklamy, páči sa Vám náš projekt a chceli by ste ho podporiť v rámci budovania podnikovej identity či komunikačnej stratégie Vašej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme!

 

Naše údaje:

IČO/SID: 42255937

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno/ (Názov): MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA

Sídlo: BELINSKÉHO          Číslo: 7

PSČ: 851 01          Obec: BRATISLAVA

 

___ Vyplnené tlačivo na stiahnutie TU ___

ĎAKUJEME!