Náš projekt rekonštrukcie československého opevnenia

Krátke predstavenie projektu

Tento projekt vznikol z iniciatívy dlhoročných priateľov a milovníkov histórie. Našim cieľom je zrenovovať päť objektov Československého opevnenia – pechotných zrubov v blízkosti mesta Bratislava a sprístupniť ich verejnosti vo forme múzeí. Do dnešného dňa sa nám podarilo otvoriť a prevádzkovať objekty tri a to B-S 4 Lány; B-S 2 Mulda a B-S 9 Kittsee. Ďalej sú pod našim združením v rekonštrukcii objekty, B-S 1 Štěrkoviště a B-S 3 Paseka.

História objektov Československého opevnenia

Československá vláda sa rozhodla budovať systém pohraničného opevnenia v období rokov 1935 až 1938 ako odpoveď na rastúcu agresivitu zo strany nacistického Nemecka, Poľska a Maďarska. Boli budované úseky ťažkého opevnenia – pechotné zruby a úseky ľahkého opevnenia – tzv. ropíky. Úlohou opevnenia bolo zabrániť nepriateľským armádam obsadiť kľúčové oblasti republiky a zároveň umožniť rýchlu mobilizáciu armády pozdržaním postupujúceho nepriateľa, rovnako ako umožniť našim spojencom včasný vojenský zásah (Veľká Británia a Francúzsko, ďalej Rumunsko, prípadne Sovietsky zväz).

dobova_B-S_4_01_02_web

Dnes je väčšina ľahkých objektov na Slovensku voľne prístupných. Niektoré z ťažkých objektov sú tiež voľne prístupné, iné sú v prenájme či boli odkúpené do súkromného vlastníctva. Niekoľko z týchto objektov sú sprístupnené vo forme múzeí (B-S 4; B-S 6; B-S 8). V Bratislave sa ďalej nachádza unikátna línia tzv. starého opevnenia. Sú to pevnostné objekty, ktoré v Československu vznikli ako vôbec prvé a to primárne na obranu pred prípadnou agresiou vedenou z územia Maďarska v smere na Petržalku.

Naša rekonštrukcia

Za rekonštrukciou petržalského opevnenia stojí OZ MPO, ktoré vzniklo z iniciatívy dlhoročného zoskupenia priateľov. Našim cieľom je sprístupnenie zrenovovaných objektov československého opevnenia na úseku Bratislava – Petržalka širokej verejnosti vo forme múzeí. S rekonštrukciou objektov sme začali v roku 2011 a týka sa dohromady piatich pechotných zrubov.

rekonstrukcia_B-S_2_web.jpg

Väčšina z nás na týchto objektoch trávila mnoho času už za detstva. Postupne sa naše vnímanie týchto osamotených betónových strážcov republiky zmenilo. Stali sme sa svedkami toho, ako z objektov postupne mizlo vzácne vojenské vybavenie, ako sa postupom času napĺňali odpadkami a ako sa napokon zmenili z dochovaného odkazu na dôležité historické udalosti na odstrašujúci príklad toho, ako sa naši občania prestali zaujímať o vlastnú minulosť. Stali sa narušiteľmi krásnej prírodnej scenérie chráneného územia a potencionálnym nebezpečenstvom pre ľudí, ktorí si v Pečenskom lese radi spríjemňovali voľné dni prechádzkami. Po dlhých rokoch sa slová zmenili na činy a začali sme sa aktívne podieľať na čistení a udržiavaní objektov. Postupne sme sa oboznamovali s ich konštrukčnými prvkami a podrobnejšou históriou, čím sme si k opevneniu vybudovali ešte silnejšie puto. Nápad objekty rekonštruovať sa začal realizovať v roku 2011
(Viac informácií sa dočítate v našom článku: TU)

História pre návštevníkov

Cieľom vybudovania takejto siete múzeí v pechotných zruboch je oboznámiť širokú verejnosť prostredníctvom expozície zameranej na jednotlivé etapy našej histórie od obdobia pred Druhou svetovou vojnou až po éru existencie “Železnej opony” a prebiehajúcej Studenej vojny s menej známymi faktami. Predstaviť návštevníkom históriu pechotných zrubov nielen v Petržalke a tú časť histórie našej krajiny, ktorá je verejnosti len málo známa.

A to konkrétne:

Vráťte sa do čias budovania Československého opevnenia, do čias prípravy na obranu vlasti, do krvavého obdobia roku 1938. Toto obdobie prezentuje expozícia v objekte B-S 4 „Lány“.

Rozpad demokratickej republiky, Druhá svetová vojna, oklieštený Slovenský štát a okupovaná Petržalka v rokoch 1938-45 na objekte B-S 3 „Paseka“. (Po povodniach zatiaľ pozastavené.)

Zrekonštruovaný objekt B-S 2 „Mulda“ Vám dá možnosť nahliadnuť do obdobia ostro stráženej hranice medzi východom a západom. Fungovanie Pohraničnej stráže v rokoch 1948-89 za Československej socialistickej republiky. (Po povodniach zatiaľ pozastavené.)

Na objekte B-S 1 „Šterkovište“ si môžete prehliadnuť objekt vo forme do akej sa dostal po desaťročiach zanedbávania.

Prvé existujúce a svojim riešením absolútne jedinečné objekty známe aj ako “staré” môžete objaviť na objekte B-S 9 „Kittsee“. Túto expozíciu pre vás chystáme už čoskoro!

Tento projekt nie je v takejto forme ďalej realizovaný a pracuje sa na jeho aktualizácii. Dotknuté bjekty B-S 1; 2 a 3 sa stali súkromným majetkom fyzických osôb.