2% z dane

Vážení priaznivci, milí kamaráti.

Ako každý verejnoprospešný projekt, aj my sme odkázaní na hľadanie financií. Výnimkou nie sú ani 2% z daní, vynikajúci nástroj na priamu pomoc organizácii, ktorej aktivity Vám prídu prospešné, zmysluplné či zaujímavé.

U nás sa 2% premieňajú na rekonštruované vnútorné priestory, originálne vybavenie, revitalizovaný areál s autentickým prekážkovým systémom, komentované prehliadky pre verejnosť či pravidelné kultúrne podujatia. Chceme ísť príkladom v tom, že najkrajšou obetou je tvrdá práca v prospech spoločnosti, ktorá tu po vás zostane.

Pokiaľ si naše dedičstvo nebudeme chrániť dnes, raz ani všetko zlato sveta nebude stačiť na to, aby sme vytvorili obraz čias dávno minulých… nevykašlite sa preto na šancu pomôcť. Ďakujeme.

Ak ste zamestnanec…

do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a začiarknite, že chcete darovať 2% z daní. Ak za Vás 2% odvádza on, predložte mu toto VYHLÁSENIE, ktoré si môžete stiahnuť TU s vyplnenými údajmi nášho združenia.

Pokiaľ 2% za Vás neodvádza zamestnávateľ, dostanete POTVRDENIE o zaplatení dane, z ktorého vpíšete do VYHLÁSENIA dátum zaplatenia dane a sumu zaplatenej dane, z ktorej si vypočítate 2%.

VYHLÁSENIE aj s POTVRDENÍM doručte najneskôr! do 30.04.2019 na ktorýkoľvek daňový úrad.

Ak ste živnostník…

a spracovávate si daňové priznanie sami, uveďte údaje na poskytnutie 2% priamo doňho.

Ak ste firma…

môžete nám poskytnúť 1% z Vašich daní takisto uvedením našich údajov priamo v daňovom priznaní.

A ak pracujete v oblasti stavebníctva, strojárstva, hutníctva či reklamy, páči sa Vám náš projekt a chceli by ste ho podporiť v rámci budovania podnikovej identity či komunikačnej stratégie Vašej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme!

IČO/SID: 42255937

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno/ (Názov): MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA

Sídlo: BELINSKÉHO          Číslo: 7

PSČ: 85101          Obec: BRATISLAVA

___ Vyplnené tlačivo na stiahnutie TU ___

 

ĎAKUJEME!

 

Tu si môžete pozrieť takmer všetko, čo sme dokázali zrealizovať aj vďaka vašim príspevkom, ktoré ste nám darovali v priebehu posledných rokov.

Dva hlavné obsiahle albumy s fotografiami z rekonštrukcie:

Rekonštrukcia B-S 4

Rekonštrukcia B-S 2