APPRAISEMENTS

DIPLOM_mailVýročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2014

19. 8 2015 Výročné ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2014 v kategórii AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÉ PROJEKTY získalo OZ Múzeum petržalského opevnenia za dlhodobý projekt Bunker B-S 4, Múzeum československého opevnenia.

 

Vojenský_čin_roka_2015Vojenský čin roka 2014

22. 6. 2015 OZ Múzeum petržalského opevnenia malo tú česť ocitnúť sa medzi nominovanými v kategórii Priateľ armády  a zúčastniť sa na slávnostnom galaprograme, ktorý sa konal v Klube Ministerstva obrany SR, dňa 22. 6. 2015.

 

PragaRN_1miesto_Slovenskepiesky_02PRAGA RN na podujatí Slovenské piesky 2014

12. 8. 2014 Na prvom mieste sa v kategórii Vozidlá do roku 1945 umiestnila klubová PRAGA RN (valník) zo zbierok OZ Múzeum petržalského opevnenia. Ocenenie udelila porota na podujatí Slovenské piesky 2014.

 

DIPLOM_DLŠtudentská vedecká a odborná konferencia 2013

13. 5. 2013 Na treťom mieste ocenená Dana Lacová. Cenu v kategórii Muzeológia a kultúrne dedičstvo s témou Múzeum petržalského opevnenia jej udelil dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Prof. PhDr. Jaroslav Šušol CSc.

 

ocenenie_spolok.hist.col.fin.spravyPamätná medaila Spolku histórie colníctva a finančnej správy

7. 5. 2013 Spolok histórie colníctva a finančnej správy vydal pri príležitosti prvého výročia otvorenia Múzea colníctva pamätnú medailu v limitovanej edícii 50 ks. Jedným z ocenených bolo aj Múzeum Petržalského opevnenia a to za pomoc a spoluprácu pri realizácii ptojektu.