Rekonštrukcia opevnenia

Rekonstrukcia 1

Na začiatku

Za rekonštrukciou petržalského opevnenia stojí OZ MPO, ktoré vzniklo z iniciatívy dlhoročného zoskupenia priateľov. Našim cieľom je sprístupnenie zrenovovaných objektov československého opevnenia na úseku Bratislava – Petržalka širokej verejnosti vo forme múzeí.

Väčšina z nás na týchto objektoch trávila mnoho času už za detstva. Postupne sa naše vnímanie týchto osamotených betónových strážcov republiky zmenilo. Stali sme sa svedkami toho, ako z objektov postupne mizlo vzácne vojenské vybavenie, ako sa postupom času napĺňali odpadkami a ako sa napokon zmenili z dochovaného odkazu na dôležité historické udalosti na odstrašujúci príklad toho, ako sa naši občania prestali zaujímať o vlastnú minulosť. Stali sa narušiteľmi krásnej prírodnej scenérie chráneného územia a potencionálnym nebezpečenstvom pre ľudí, ktorí si v Pečenskom lese radi spríjemňovali voľné dni prechádzkami.

Po dlhých rokoch sa slová zmenili na činy a začali sme sa aktívne podieľať na čistení a udržiavaní objektov. Postupne sme sa oboznamovali s jeho konštrukčnými prvkami a podrobnejšou históriou, čím sme si k opevneniu vybudovali ešte silnejšie puto. Nápad objekty rekonštruovať sa začal realizovať v roku 2011, kedy sme začali s podrobnejším čistením okolia objektu B-S 4 “Lány”. Na rad prišlo kultivovanie okolitého porastu, terénne úpravy, oprava fasády a veľkých poškodení omietky. Objekt behom prvých pár dní zažil ohromnú premenu, a to bol len začiatok našej dlhoročnej cesty. Prvých návštevníkov sme na objekte B-S 4 sprevádzali po necelých troch mesiacoch zahájených prác na rekonštrukcii. Mohli si prezrieť čerstvo omietnuté a vymaľované vnútorné priestory objektu, kompletne obnovenú fasádu a vybrúsené a náterom ošetrené pancierové zvony.

rekonstrukcia_3

Onedlho na to sa na objekte objavila prvá expozícia, ktorá mapovala nielen vnútorné vybavenie a históriu samotného Československého opevnenia, ale aj napríklad bombardovanie rafinérie Apollo v Bratislave, z ktorého tu bolo možné vidieť viacero predmetov úzko spojených s touto udalosťou. Naaranžované miestnosti objektu ako ubikácie, kancelária veliteľa, sklad potravín ale aj rôzne výstrojné súčiastky československej, nemeckej aj sovietskej armády a mnoho ďalšieho expozíciu dopĺňali v rámci našich vtedajších možností.

rekonstrukcia_7

Oficiálneho slávnostného otvorenia sa múzeum dočkalo dňa 24.  septembra 2011, teda na výročie všeobecnej mobilizácie v roku 1938. Vyhlásenie všeobecnej mobilizácie bolo a je najvýznamnejším míľnikom udalostí na sklonku 1. Československej republiky. V tento dátum každoročne, od prvého otvorenia, organizujeme podujatie s rovnomenným názvom.

Múzeum prešlo odvtedy viacerými transformáciami. Expozícia sa dopĺňala a menila, až sa postupne zamerala len na cieľ prezentovať objekt v takej forme, v akej ho videla jeho prvá osádka v rokoch 1935-38. To znamená, že z expozície začali miznúť všetky prvky, ktoré s daným obdobím či témou nemali nič alebo len málo spoločné. Postupne sa tak naše dobrovoľnícke múzeum začalo meniť na profesionálne  plnohodnotné múzeum. Pokiaľ ide o verné stvárnenie objektu Československého opevnenia, nezaostáva u nás ani jeho okolie. To sa rovnako, ako samotný “bunker”, neustále mení a postupne pretvára. Vo finálnej podobe by mala vzniknúť rekonštrukcia obvodovej prekážky spolu s terénnymi úpravami a časťou spojovacích prekážok. V tomto nás limituje rozloha pozemku, avšak mal by takto postavený úsek poskytnúť dostatočnú predstavu o jeho mohutnosti a nepremožiteľnosti.

Najväčšou skúškou našich síl a odhodlania boli rekordné povodne v lete roku 2013, ktoré nás s rekonštrukciou vrátili na samý začiatok. Opäť sa nám podarilo vytvoriť rekord a za neuveriteľné dva mesiace sme opäť mali objekt schopný prijať prvých návštevníkov, vybudovať repliku hraničnej uzávery IPPEN, začať s budovaním repliky pechotných zákopov a chvíľu na to sme úspešne organizovali ďalší ročník Výročia mobilizácie.

Povodne-Bunkre

V ten istý rok v zime sme už opäť prerábali objekt. Po dôkladnej príprave a predošlých skúsenostiach sme sa pustili do očistenia vnútorných priestorov od všetkých starých náterov a do zaznamenania presnej polohy pôvodných inštalácií. Všetko sa podrobne skúmalo a porovnávalo s dobovými výkresmi. Zahájila sa finálna úprava interiéru zahrňujúca maľovanie špeciálnym náterom, betonáž zničených podstavcov, oprava omietky, novú elektroinštaláciu a osadenie nových zariadení. To všetko poskytlo základ na vytvorenie vernej kópie vzhľadu, aký by ste v objekte mohli vidieť v roku 1938.

Práce na rekonštrukcii a na vylepšovaní expozície prebiehajú od samého začiatku a ako to s kvalitným múzeom býva, pravdepodobne nikdy neskončia, pretože vždy je čo vylepšovať. Našim cieľom je zrekonštruovať objekt do pôvodnej podoby a to vrátane kompletného vybavenia, systémov, zbraní, elektroinštalácie, jednoducho do posledného detailu a to znamená, že je pred nami ešte veľký kus práce.

(Fotografie z rekonštrukcie nájdete TU)

(Fotografie z povodní nájdete TU)

Autor: Goose, Foto: OZ Múzeum petržalského openenia

Leave a Reply