KTO SME

Povodne-1

Dobrý deň,

vítame Vás na našich stránkach.

Naše občianske združenie MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA (ďalej len ako MPO) je otvorené, apolitické a dobrovoľné združenie fanúšikov vojenskej histórie, Československého opevnenia, zbraní a vojenskej techniky.

OZ MPO je civilné združenie, registrované od roku 2011 na Ministerstve vnútra SR.

Hlavným cieľom OZ MPO je rekonštrukcia objektov Československého opevnenia v Bratislave v Petržalke. Pôvodne sa jednalo predovšetkým o sprístupnenie piatich jeho objektov vo forme múzea. Menovite objekty B-S 4, B-S 3, B-S 2, B-S 1 a B-S 9. Vzhľadom na odpredaj niektorých z menovaných objektov do súkromných rúk sa nám podarilo zachovať v našom projekte objekty B-S 4 a  B-S 9.

Tak isto organizujeme podujatia, na ktorých prezentujeme verejnosti historické udalosti viažuce sa k pohraničiu a k objektom Československého opevnenia, organizujeme výstavy vojenskej techniky, zbraní, vojenských vozidiel a iných podobných prvkov spojených s vojenskou históriou, organizujeme podujatia na ktorých účinkujeme v dobových uniformách, prezentujeme historické zbrane a iné predmety a to predovšetkým za účelom pripomenúť si našu spoločnú históriu ale aj občanov a príslušníkov ozbrojených zložiek, ktorí neváhali v osudových chvíľach našej histórie nasadiť vlastné životy k obrane vlasti.

________________________________________________________________________________________________

“Členovia a dobrovoľníci občianskeho združenia (MPO – pozn. red.) nám svojou tvrdou prácou a láskou k národným dejinám dokazujú, že aj mladí ľudia bez muzeologického vzdelania majú cit pre kultúrne dedičstvo a snahu zachovať ho pre ďalšie generácie na pamiatku a pripomienku našich predkov, ktorí sa nebáli bojovať za náš národ a vytvorili tu niečo výnimočné, čo musíme chrániť.”

– Bc. Dana Lacová, študentka odboru muzeológie

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

________________________________________________________________________________________________

“Nuž existuje aj radikalizmus detských snov. Hodnoty v našom svete prežívajú i vďaka detským snom a vďaka tým, ktorí tie sny nezradili.”

– Daniel Pastričák

________________________________________________________________________________________________

“Sú to veľkí blázni, ale zároveň aj veľkí ľudia.”

– FB page SLOVENSKO

 ________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

logo_MPO_BS4

 

 ___

 

Táto stránka nepodporuje rasizmus, náboženskú ani politickú diskrimináciu alebo násilie a neglorifikuje vojnu. Táto stránka je venovaná histórii 1. demokratickej Československej republike, slávnemu Československému opevneniu a udalostiam krátko pred začiatkom Druhej svetovej vojny.

OZ MPO nepropaguje ani nepodporuje prejavy rasizmu, náboženskú ani politickú diskrimináciu. OZ MPO nesympatizuje s organizáciami, skupinami ani osobami, ktoré sympatizujú, podporujú alebo propagujú rasizmus, náboženskú, politickú alebo inú diskrimináciu alebo násilie.

V súvislosti s prijatím zákona č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:
Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. Trestného zákona.
Niektoré súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodné odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.

Texty, zástavy, odznaky, heslá, uniformy, symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.