Závora IPPEN

IPPEN-01-300x232

Rekonštrukcia závory IPPEN

Posledný dochovaný exemplár závory IPPEN v Slovenskej republike, lepšie povedané jeho zbytky, sa nám podarilo získať z pôvodného umiestnenia na južnom Slovensku. Po náročnom presune do Bratislavy sa oceľové stojany (nohy) závory ocitli v našej dielni, kde sa postupne začali prípravy na ich osadenie v areáli múzea. Poďme si však povedať niečo k tomuto neobyčajnému zariadeniu, ktoré bolo tak typické pre československé pohraničie druhej polovice tridsiatych rokov.

Tento typ prekážky vyrábala v tridsiatych rokoch firma Alfréd Ippen z Hradce Králové. Účelom tejto hraničnej závory bolo poskytnúť dostatočne odolnú uzáveru hraničného priechodu v miestach, kde nebolo možné priechod uzavrieť trvalo (vytvorením trvalých ženijno-technických prekážok, zásekmi, kamennými násypmi či železobetónovými prekážkami). Zariadenie teda malo umožniť prejazd civilných vozidiel, ale zároveň umožniť rýchle uzatvorenie hranice v prípade pokusu o jej prekonanie vojenskými jednotkami nepriateľa. K tomu slúžil uzamykací mechanizmus na konci závory, ktorý bránil rýchlemu otvoreniu závory aj v prípade, keď padla do rúk nepriateľa.

FS IPPEN free

Jej oceľová konštrukcia dokázala odolať nielen pokusom preraziť ju vozidlom, ale dokázala zastaviť aj nemeckú obrnenú techniku ako Panzer I. a II. a výrazne spomaliť postup aj väčším obrnencom (Panzer III a IV). Konštrukcia týchto závor samozrejme tiež prešla svojím vývojom. Oceľová rúra sa zmenila na konštrukčne silnejší profil v tvare písmena “D”, pri novších typoch boli zosilnené aj nohy závory. Vyrábali sa v kratšom a dlhšom variante, s pravým či ľavým umiestnením mechanizmu otvárania.

Závora IPPEN by nebola zďaleka tak odolná bez použitia ďalších ochranných prvkov. Tu sa tiež stretávame s viacerými riešeniami. Typickými sú však betónové steny chrániace stojany závory. Boli vystužené niekoľkými radami koľajníc zapustenými do zeme a chránili stojany závory zo strany prichádzajúceho nepriateľa. Na tieto betónové steny v hrúbke jedného metra nadväzovala z oboch strán závory dvojitá rada stojmo zabetónovaných koľajníc vedúca popri hranici tak, aby závoru nebolo možné obísť. Ďalej sa pred samotnou závorou budovali rovnaké steny s takými rozostupmi a dĺžkou, aby ich striedavé umiestnenie vpravo a vľavo znemožnilo rýchly nájazd na závoru. Hraničné priechody s hraničnou závorou IPPEN boli dopĺňané príslušným dopravným značením, farebným vyhotovením (taktiež vo viacerých variantoch) a odrazkami pre lepšiu viditeľnosť v noci a za zlého počasia.

rekonstrukcia_14 rekonstrukcia_13 rekonstrukcia_15

Závora IPPEN sa otvárala otáčaním kľuky. Obsluhu z pravidla tvorili príslušníci Finančnej stráže, ktorí dozerali na pohyb v hraničnom pásme. Závora výrazne prispela k bezpečnosti hraníc aj z psychologického hľadiska. Závory IPPEN sa stali symbolom odhodlania chrániť našu štátnosť. Pre Nemcov a Maďarov sa stala zároveň nenávideným symbolom a po odstúpení hraníc sa pustili do ich okamžitej likvidácie. To je jednou z príčin, pre ktoré sa ich v Čechách a na Slovensku dochovalo len málo. V Petržalke sa nachádzali tri tieto závory (Viedenská cesta, Rusovská cesta a Kopčianska ul.), ale nedochovala sa ani jedna a ich osud je nám neznámy.

IPPEN-06 IPPEN-07 IPPEN-08

Po rozsiahlej rekonštrukcii a výrobe chýbajúcich dielov vrátane zdvíhacieho mechanizmu si dnes toto na Slovensku unikátne zariadenie môžete pozrieť v areáli nášho múzea. Každý rok sa náš IPPEN a jeho okolie stáva ústredným bodom podujatia pri príležitosti výročia vyhlásenia všeobecnej mobilizácie z roku 1938.

Expozicia-09

(Pozn. autor.: Pre rôzne priestorové obmedzenia sme prídavné prvky závory ((napr. dopravné značenie)) museli prispôsobiť podmienkam, preto sa nezhoduje s predpisovým umiestnením. Drobné nedostatky odstránime čo najskôr to bude možné.)

Autor: Goose

 

Zdroj:
Jaroslav Beneš, Jan Lakosil, Martin Nič, Jan Škoda: Zvláštní zařízení na komunikacích 1936-1938, Dvůr Králové nad Labem, FORTprint, 2009, 978-80-86011-40-0
Lášek Radan: Jednotka určení SOS, 2. diel, Praha 2007, ISBN 978-80-90296-47-3.

Internetové zdroje:
http://pevnosti.kvalitne.cz/18.html – 9.7.2014
http://csopevneni.xf.cz/Vybava/Ippen/Ippen1.htm – 9.7.2014