O múzeu

O nás

MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA

Múzeum ponúka jedinečnú expozíciu v podobe plne vybaveného bunkra, zariadeného do pôvodného stavu z roku 1938.

Múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia na Slovensku, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok.

So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou a filtrovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou strelných zbraní vás v dvoch podlažiach vojenského objektu prevedú a zoznámia sprievodcovia - dobrovoľníci z O. Z. Múzeum petržalského opevnenia, ktorí tento pôvodne opustený a schátraný objekt rekonštruujú do pôvodného stavu už od roku 2011.

Petržalské bunkre sú jedinečnou vojenskou, historickou a technickou pamiatkou, ponúkajúcou dychberúci príbeh našich dejín a nezabudnuteľný zážitok.