Na týchto stránkach onedlho zverejníme galériu fotografií z priebehu rekonštrukčných prác, podujatí pre verejnosť organizovaných občianskym združením Múzeum petržalského opevnenia ako aj ďalších materiálov dokumentujúcich našu činnosť na objektoch Československého opevnenia.

Galéria nášho múzea

 

Galéria
Múzeum petržalského opevnenia

Join the discussion