História Československého opevnenia

V rokoch 1936 – 1938 vybudovalo Československo monumentálny systém stáleho pohraničného opevnenia. Dômyselný systém masívnych železobetónových pevností, vybavených najmodernejšími zbraňami a vybavením, mal spolu s nepreniknuteľnou sústavou protitankových a protipechotných prekážok a jednou z najlepšie vyzbrojených armád sveta zabrániť snahe nepriateľských mocností podmaniť si našu vlasť.

Opevnenie sa svojho účelu nedočkalo. Po politickom rozhodnutí svetových mocností v Mníchove bolo Československo prinútené kapitulovať. Cez vojnu slúžilo opevnenie nacistickým okupantom, v období komunizmu zas mnohé objekty podľahli ťažbe ocele. Bunkre v Petržalke boli armádou natrvalo opustené v 90. rokoch. Vybavenie bolo žiaľ postupne rozkradnuté a opustené stavby ostali ponechané napospas prírode a času.

Dnes sa o niektoré z nich starajú nadšenci.

HISTÓRIA
Múzeum petržalského opevnenia

Join the discussion