MÚZEUM ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNENIA

Predstavenie múzea - Museum introduction - Museum vorstellung More »

ŽIVÁ HISTÓRIA

Živá história - Living history - Belebte geschichte More »

JAZDY PO OPEVNENÍ

Jazda na historických vozidlách po opevnení - Ride by historical cars along fortification - Fahrt durch historische Autos erleben entlang Befestigung More »

OBJAVOVANIE NAŠEJ HISTÓRIE

Objavovanie našej histórie - Discovering our history - Entblößen unsere geschichte More »

GALÉRIA

Galéria fotografií - Photo gallery - Fotogalerie More »

SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Tradičné podujatie VÝROČIE MOBILIZÁCIE 1938. Bojové ukážky, bohatý sprievodný program, dobová hudba a mnoho ďalšieho. More »

 

Odborná exkurzia študentov

Študentky_muzeológiaOdborná exkurzia študentov Filozofickej fakulty UK v Bratislave, katedry Etnológie a muzeológie v Múzeu Petržalského opevnenia.

(Článok uverejnený v časopise Muzeológia a kultúrne dedičstvo, vedecký recenzovaný časopis.)

V závere letného semestra 2014, dňa 21. mája, sme mali možnosť ako študenti odborov Muzeológia a kultúrne dedičstvo a Etnológia a kultúrna antropológia absolvovať odbornú exkurziu do Múzea Petržalského opevnenia. Exkurzie s odborným výkladom priamo v meste, kde odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo pôsobí, ponúka nám študentom možnosť lepšie spoznať svoje okolie, v ktorom sa každodenne pohybujeme a objaviť tak nové poznatky, ktoré máme niekedy takpovediac pod nosom, ale za normálnych okolností by sme si ich nevšimli. 

Rekordný ročník 2014

Mobiliyacia 2014

Bratislava

Československá Stráž obrany štátu v boji proti Freikorps, cvičenie nemeckej armády, množstvo historickej vojenskej techniky a rekordný záujem divákov. V Bratislave sme si takto pripomenuli výročie vyhlásenia všeobecnej mobilizácie z roku 1938, kedy sa naša prvá slobodná republika bránila pred vpádom znepriatelených štátov.

Za týmto účelom sme zorganizovali 20. septembra 2014 podujatie s názvom Mobilizácia 2014. Šesťdesiat účinkujúcich dobrovoľníkov v dobových uniformách a mnoho ďalších v historickom civilnom oblečení sa predstavilo v dvoch ukážkach, v ktorých divákom priblížili nešťastné udalosti v Československom pohraničí koncom tridsiatych rokov a rekonštrukciu nemeckého cvičenia proti objektom opevnenia. V rámci sprievodného programu si návštevníci pozreli aj módnu prehliadku dobového oblečenia, živé koncertné vystúpenie, zraz vojenskej historickej techniky a mnoho ďalšieho. (more…)

V čase zrady 1938

Mnichov 02

Stalo sa to skutočne bez výstrelu?

Po desiatkach rokov neustáleho opakovania sa v našich médiách a bohužiaľ aj v učebniciach sa ustálilo klišé, že v roku 1938-39 sa Československo vzdalo bez jediného výstrelu. Faktom ale zostáva, že o československé pohraničie zviedli príslušníci našich ozbrojených zložiek krvavú tajnú vojnu, ktorej sa zúčastnilo na oboch stranách konfliktu mnoho desiatok tisíc mužov.

(more…)

Mobilisation 1938

MOBILIZACIA 2014 title obr

Basic informations:

When: September 20, 2014

Where: Bratislava – Petržalka, Viedenská cesta – Viedenská route (the border crossing Berg), Fortification object called B-S 4

MOBILISATION – This annual event will be held in the spirit of two great wars, in which our two brotherly nations: Czechs and Slovaks took part. We will commemorate the events that helped our first free state of Czechoslovakia to come into existenceas well as events that 20 years later led to its breakage. We’ll be comming back together in order to think up the critical moments of our history as well as our grandparents who had to go through them. We will have a look at the moments of history when fighting with armed separatists took place at our borders. (more…)

Závora IPPEN

IPPEN-01-300x232

Rekonštrukcia závory IPPEN

Posledný dochovaný exemplár závory IPPEN v Slovenskej republike, lepšie povedané jeho zbytky, sa nám podarilo získať z pôvodného umiestnenia na južnom Slovensku. Po náročnom presune do Bratislavy sa oceľové stojany (nohy) závory ocitli v našej dielni, kde sa postupne začali prípravy na ich osadenie v areáli múzea. Poďme si však povedať niečo k tomuto neobyčajnému zariadeniu, ktoré bolo tak typické pre československé pohraničie druhej polovice tridsiatych rokov.

(more…)