Novinky v našom múzeu

Tento rok sme urobili veľký pokrok aj v inej oblasti, akou je samotná rekonštrukcia hrubej stavby, historicky autentického interiéru a vytvorenie atraktívnej expozíce.

V blízkosti nášho objektu Československého opevnenia B-S 4 nie je možnosť sa pripojiť na inžinierske siete, čo výrazne komplikuje a zároveň aj predražuje prevádzku samotného múzea. Elektrickú energiu si musíme zabezpečovať prostredníctvom prenosnej elektrocentrály.

Vďaka finančnej podpore od neziskovej organizácie Ekofond SPP sme dokázali naštartovať projekt vytvorenia jednotky pre výrobu elektrickej energie získanej zo slnečnej energie priamo na pozemku nášho múzea. Náklady celého systému sú pomerne vysoké, avšak vďaka podpore od Ekofond SPP spolu s vlastnými finančnými zdrojmi sa nám podarilo vybudovať prvú fázu funkčného systému, ktorý môžeme v budúcnosti jednoducho rozširovať. Takáto zmena je pre nás nie len finančne menej zaťažujúca, spoľahlivejšia pre komfort návštevníkov, ale je aj prínosom pre životné prostredie.

Za podporu ďakujeme Ekofond SPP

Join the discussion